2016 Mountain West Football Bowl Central - Famous Idaho Potato Bowl